Ohjepankki

Ohjeet ja neuvot sivun alta löydät uusimpia artikkeleita, tutkimustuloksia ja vinkkejä.

UKTY ry on Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta laatimassa uimahallirekisteriä. Rekisteriä varten kerätään kaikista Suomen vähintään 25 m radan omaavista uimahalleista sekä kylpylöistä perustiedot sekä käyttö- ja kulutustietoja. Tiedot kerätään lomakkeella, johon on linkki alla:
UIMAHALLIREKISTERILOMAKE


Alla on linkkejä tahoihin, joilta on saatavana uimahalleihin ja kylpylöihin liittyviä ohjeita ja kirjallisuutta:

Kuluttajavirasto

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto

Opetus- ja kulttuuriministeriö


Suomen uimahallit ja kylpylät

Uimahallirekisteriprojektin tuloksena on koottu tietoa Suomen uimahalleista ja kylpylöistä. Uimahallien osalta periaatteellisena rajana pidettiin, että hallissa on vähintään 25 metrin allas.

Rekisterin laajasta tietopaketista on koottu alla olevat yhteenvedot.

Suomen uimahallit ja kylpylät – taulukosta löytyy uimaloiden yhteystietoja.

Uimahallirekisteri – taulukosta löytyy yhteenveto kaikista halleista.

Hallikortit  – taulukossa on yksittäisten hallien tietoja.

Mikäli havaitsette omista halleistanne puutteellista tai virheellistä tietoa, niin lähettäkää viestiä osoitteeseen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.